Místní spolky a zájmové kroužky

Folklórní soubor Křenovák

Folklórní soubor Křenovák je seskupení mládeže a dospělých tanečníků, zpěváků a muzikantů. Jeho cílem a posláním je rozvíjet a pěstovat hudební, taneční a slovesný folklór, napomáhat udržování a šíření zájmu o folklór a tradiční lidovou kulturu. 

 

Hasičský sbor Křenovice

MHJ znak Dobrovolný hasičský sbor byl v Křenovicích založen 6. září 1891 na popud tehdejšího nadučitele Josefa Ludikovského. Od té doby se v řadách sboru vystřídalo již několik generací našich občanů a hasiči stále patří mezi nejvýznamnější spolky v naší obci.

 

Honební společenstvo Křenovice

Jako držitel a zároveň uživatel honitby ze zákona vykonává právo myslivosti v katastru obce Křenovice.

 

KOS Křenovice

KOS KOS Křenovice, z. s . (s původním názvem Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže při ZŠ Křenovice) je sdružení dětí, mládeže i dospělých, které se věnuje pravidelné i jednorázové všestranné činnosti členů i široké veřejnosti zaměřené především na realizaci různorodých volnočasových aktivit. 

 

Křenováček

DFS Křenováček, z.s. Dětský folklórní soubor Křenováček vznikl v roce 1963 při základní škole v Křenovicích a funguje nepřetržitě dodnes. Snaží se uchovávat, předávat a šířit folklor svého regionu,   tedy oblasti východního Brněnska a jižní Hané. Soubor zpracovává lidové zvyky, dětské hry, písně a tance. Oživuje také místní kroj, který v Křenovicích zcela zanikl a byl pro potřeby souboru složitě obnoven v druhé polovině 60. let s pomocí Etnografického muzea v Brně.

 

Model klub Křenovice

Model klub Křenovice zahájil svoji činnost v roce 2007 a to při „0“ výstavě modelů vojenské techniky, papírových modelů, funkčních modelů letadel, lodí a aut radiem řízené.

 

Orel jednota Křenovice

Orel Křesťanská sportovně kulturní organizace Orel jednota Křenovice je jedno z nejaktivnějších občanských sdružení, které organizuje spoustu akcí jak pro mládež, tak i pro širokou veřejnost. Prioritou Orla je především podpora sportu pro všechny.

 

Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s.

MC Domeček Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s.  je nezisková organizace, která se snaží přinášet dětem a rodičům radost , možnost zpestření volného času, společné zážitky a nová kamarádství. 

 

SK Křenovice z.s.

SK Křenovice První zmínky o kopané v Křenovicích se datují do období kolem roku 1925, avšak oficiální vznik klubu je evidován až v roce 1930. 

 

Skupina historického šermu Buhurt

Buhurt Skupina nemá dlouhého trvání. Vznikla teprve před několika lety, a to 3. ledna 1990. Přesto její činnost je velmi bohatá a zajímavá.

 

Spolek divadla Antonína Vorla

Spolek divadla Antonína Vorla navazuje na ochotnická divadla jejichž historie sahá až k r. 1888, kdy Pavel Spáčil dostal od okresního hejtmana povolení ke hře Staří blázni. Od těchto dob zvládli křenovští ochotníci odehrát celkem 85 představení.

 

Sportovně střelecký klub Křenovice

SSK Křenovice Vznik střeleckého sdružení v Křenovicích se datuje do roku 1957, kdy parta nadšenců pod vedením Bořivoje Brtníka založila ZO KŘENOVICE, jako sekci spadající pod SVAZARM.

 

Volejbalový a Tenisový klub Křenovice, zapsaný spolek

Volejbal Dva samostatné kluby: VK Křenovice - Volejbalový Klub TK Křenovice - Tenisový Klub

 

Základní kynologická organizace Křenovice

Kynologický klub Křenovice byl založen na konci roku 2008. 

 

ZO Českého zahrádkářského svazu Křenovice

Organizace byla založena 18. dubna 1964. V době svého vzniku měla přes sto členů. Dnes čítá členů pouze kolem dvaceti. I přesto je organizace aktivní.