ZO Českého zahrádkářského svazu Křenovice

Organizace byla založena 18. dubna 1964. V době svého vzniku měla přes sto členů. Dnes čítá členů pouze kolem dvaceti. I přesto je organizace aktivní.

Pravidelně každý podzim pořádá ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU se soutěžemi: NEJLEPŠÍ VÝPĚSTEK, který je odměněn celoročním předplatným časopisu Zahrádkář. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ žáků místní základní školy a ŠIKOVNÉ RUCE, kde všichni bez rozdílu věku mohou předvést své rukodělné umění. V rámci výstavy je ke zhlédnutí i RETRO KOUTEK, kde mohou občané vystavit své památky z minulých let. K dotvoření příjemné podzimní atmosféry svými krásnými výtvarnými pracemi přispívají také děti z mateřské školky. Každoročně se organizace zúčastňuje úklidové brigády v obci. V průběhu roku pořádá dva zájezdy dle výběru členů, kterých se mohou zúčastnit i nečlenové.

Každoročně se organizace zúčastňuje úklidové brigády v obci. V průběhu roku pořádá dva zájezdy dle výběru členů, kterých se mohou zúčastnit i nečlenové.

Kontaktní údaje: ZO ČZS, Školní 535, 683 52 Křenovice

e-mail: zoczs41@volny_cz

Více informací na stránkách: http://www.zahradkari.cz/zo/krenovice/