Místní knihovna

Historie místní knihovny sahá do druhé poloviny 19. století, kdy se kronika zmiňuje o čtenářském spolku Otakar, který byl založen v roce 1870. 

Vedoucí: Dagmar Marušincová

Adresa: ul. Bratří Mrázků - vedle Mateřské školy.

Telefon: 727 839 837

 

Z historie knihovny

V roce 1924 byla knihovna vybavena 622 svazky a půjčovalo si je 36 občanů. Počet byl malý, protože občané měli často doma své vlastní knihovny. Počet knih se však v průběhu let postupně zvyšoval, jak ukazuje tabulka.

Vývoj počtu svazků a čtenářů
ROK Počet svazků Počet čtenářů
1927 798 54
1937 3133 105
1955 2000 ----
1957 2547 222
1960 2710 209
2012 14153 336

Od roku 1954 se o půjčování knih starají studenti. Během 50. let sídlí knihovna v prostorách bývalé radnice (MNV) u kostela. V 80. letech je však přestěhována do větších prostor Na Liškově.

Od července 1987 je vedoucí knihovny paní Marušincová, která navázala na paní Filípkovou. V roce 1990 získala místní knihovna střediskovou působnost a byly na ni napojeny knihovny v obcích Hrušky, Šaratice, Hostěrádky a Zbýšov.

V roce 1994 je novou vedoucí knihovny paní Kučerová,od roku 1996 paní Marková a od roku 2011 paní Zourková. V prostorách Na Liškově ulici sídlila knihovna až do roku 2005, byla zde postupně vybavena regály, elektrickým topením a dvěma počítači s internetem.

V roce 2005 došlo z havarijních důvodů k jejímu zbourání. Jako náhradní prostor (pravděpodobně nastálo) se rekonstruovala budova na Svárovské ulici. Tato nová knihovna znovu začala svůj provoz v březnu 2006. Prostory jsou sice podstatně menší než v knihovně předcházející, ale do budoucna se počítá s přístavbou jedné místnosti pro čítárnu a počítače. V roli vedoucí knihovny se zde postupně vystřída Lucie Zourková, Hana Doležalová a od roku 2016 je vedoucí paní Dagmar Marušincová. V témže roce se rozhodlo o přemístění knihovny do budovy mateřské školy na ul. Bratří Mrázků. Nové prostory by první čtenáře měly přivítat v květnu 2017.

 

Přehled nových knih

Nové knihy v roce 2012

Nové knihy 11-2013 | 08-2013 | 06-2013 | 05-2013 | 02-2013 | 03-2013 

Nové knihy 12 2014 | 11 2014 | 10 2014 | 6–9 2014 | 5-2014 | 4-2014 | 2, 3_2014 | 01-2014

Nové knihy 01-02_2015 |  03-2015 | 04-2015 | 06-2015 | 10-2015 | 

Nové knihy 01-02_2016

On-line katalog