Hasičský sbor Křenovice

MHJ znak Dobrovolný hasičský sbor byl v Křenovicích založen 6. září 1891 na popud tehdejšího nadučitele Josefa Ludikovského. Od té doby se v řadách sboru vystřídalo již několik generací našich občanů a hasiči stále patří mezi nejvýznamnější spolky v naší obci.

Nejstarší fungující spolek v Křenovicích působí již více, než 120 let, hasiči patří mezi hlavní nositele kulturně společenského života v obci. Přímo pořádají kulturní akce, jako jsou tradiční "vostatky" či Kateřinská zábava, na spoustě jiných akcí v Křenovicích se podílejí a pomáhají. Družstva mužů, žen a dětí soutěží v požárním sportu a dosahují velmi dobrých výsledků. Naposledy to bylo družstvo starších žáků, které v roce 2010 zvítězilo v Přeboru Moravské hasičské jednoty. Nejedná se o novodobou záležitost, hasiči - sportovci mají na co navazovat, například v třicátých letech minulého století, při první soutěži autostříkaček získal náš sbor 1. cenu – Zlatou přilbu. Velkým impulsem pro rozvoj sportu u našeho sboru byla mezinárodní soutěž CTIF v Brně v roce 1973, kdy jsme hostili požárníky z německé Bochumi.

Nejdůležitější činností však stále zůstává práce jednotky požární ochrany, kterou zřizuje Obec. Naše jednotka je zařazena v Integrovaném záchranném systému v kategorii JPO III, což znamená, že vyjíždí k zásahům i mimo naši obec. Za dobu působení hasičského sboru naši hasiči vyjeli k téměř 800 zásahům při požárech, povodních a jiných událostech. K tomu jim pomáhá technika, která byla v posledních letech doplněna a modernizována. Jednotka disponuje 2 cisternovými (CAS 24 Š706 RTHP a CAS 32 T815) a 2 dopravními automobily (VW Transporter a Š Felicia), do vybavení dále patří např. motorové čerpadlo, plováková čerpadla, motorová pila, vzduchové dýchací přístroje, elektrocentrála, přetlakový ventilátor atd. Členové jednotky pověření starostou obce absolvují pravidelný výcvik a účastní se odborných školení tak, aby jejich akceschopnost odpovídala platným normám a zákonům ČR.

Sbor má v současné době cca 120 členů, z toho 70 činných a 50 přispívajících., v zásahové jednotce je zařazeno 20 hasičů.

Členem sboru se může stát každý občan, kterému není cizí myšlenka dobrovolné práce ve smyslu hasičského motta "Bližnímu ku pomoci…"

Kontaktní údaje:

Moravská hasičská jednota, hasičský sbor, Křenovice
683 52 Křenovice, IČ 61730904

http://www.hasicikrenovice.cz/

starosta sboru Ladislav Šmerda, tel. 724 045 324, e-mail: ladislavsmerda@seznam_cz
velitel jednotky Ing. Petr Zejda, tel. 724 826 630, e-mail: velitel.krenovice@centrum_cz