Proč navštívit Křenovice

Vzpomínkové akce na Bitvu u Slavkova Mohlo by se zdát, že vesnice v blízkosti velkého města, v zemědělské krajině a bez lesů nemá návštěvníkům co nabídnout. V Křenovicích se přesto najde spousta zajímavých míst a zákoutí, která stojí za návštěvu. Dobrá dopravní dostupnost umocněná tím, že se Křenovice nachází na křižovatce dvou železničních tratí a v blízkosti dálnice, ve spojení s polohou na pomezí historické zóny Slavkovského bojiště a regionu Ždánického lesa a Politaví, přímo nabízí využít Křenovice jako výchozí bod pro výlety a cyklotoulky po okolí. Také kulturní a společenský život v obci nabízí pestré vyžití, vždyť není téměř víkendu, kdy by se v Křenovicích něco nedělo.

Když líčí německý spisovatel Emil Ludwig ve svém díle o Napoleonovi bitvu tří císařů, říká: "...císař porazil oba své nepřátele a rázem proslavil p u s t o u, n e z n á m o u  plošinu na tisíciletí jménem 'plošina slavkovská'...". Tato vtipná charakteristika se týká i katastru naší obce, jehož zejména západní část byla v jedné fázi bitvy v samém jejím středu. Ale podívejme se, je-li tomu skutečně tak, aspoň pro nás, pro zdejší obyvatele.

Myslím, že většina z nás se domnívá, že náš kraj je jednotvárný, fádní, že nám nemá co říci svým někdy až stepnatým charakterem. Že je prostě nejen chudý na přírodní krásy, ale i po jiných stránkách, např. pro rekreaci a zábavu; a že je bohatý jen na řepu a na práci na polích. Přitom, přiznejme si, my bychom naše Křenovice rádi viděli na výsluní věhlasu. Máme tuto zdravou ctižádost asi všichni, a v domění, že tak činí jen světoznámá bitva u Slavkova, někdy až s přepjatou nedočkavostí se se v ní pyšně představujeme, když se před novými lidmi hovoří o původu, rodišti nebo bydlišti. A pak ještě, když chceme Křenovice povýšit, uvedeme jako zvláštnost, že mají dvě nádraží, naše moderní přednosti. To se ovšem nedoporučuje připomínat před cestujícími, kteří museli v minulých dobách stíhat vlakové spojení mezi oběma našimi chloubami, zvláště. bylo-li tak za plískanice. A co potom? Pak už zbývá jenom citový vztah k rodišti a pouto existenční.

Je to opravdu všechno? - Rozhlédneme-li se pečlivěji, zjistíme, že je tu předností víc, že to nejsou jenom ty, které jsem právě uvedl.

Jakub Trnka, Sborník Pod Mohylou míru, 1959

Zajímavá místa v obci a okolí

Boží muka na Široké Křenovice se nepyšní hradem, zámkem, či jinou významnou turistickou zajímavostí. Přesto se zde najde řada míst, zejména těch spjatých s historií, která by něměla uniknout pozornosti návštěvníka.

 

Vyhlídky do kraje v okolí Křenovic

Pohled od Krchůvku Ani si neuvědomujeme, jaký skvělý, bohatý a velkolepý pohled skýtají vyhlídková místa z kopců nad Křenovicemi. Takřka půl Moravy ve směru severojižním přehlédneme z návrší Zlatá hora u silnice směrem na Praci, nádherný výhled nabízí rovněž návrší "Na spravedlnosti" na hranici katastru směrem ke Slavkovu. 

 

Každoroční akce v Křenovicích

Vavřinecké hody 2009 028 Křenovice se od roku 2001 pyšní oceněním v krajském kole soutěže Vesnice roku - Modrá stuha za kulturní život a podporu tradic a folklóru. Od té doby se v Křenovicích snažíme dále kulturní dění rozvíjet, kulturní akce pořádají jak obec, tak místní spolky, některé akce se konají ve spolupráci všech. Mezi nejvýznamější akce patří bezesporu Vavřinecké hody, dále vzpomínkové akce u příležitosti výročí bitvy u Slavkova a také naše dva festivaly, folklórní Pod křenovskó májó, folkový Křenovický Rakovec a mnoho dalších.

 

Ždánický les a Politaví

ŽLaP2 Mikroregion Ždánický les a Politaví je dobrovolný svazek obcí ležících v oblasti východního Brněnska, na pomezí tzv. Hanáckého Slovácka a Hané. Tento svazek sdružuje celkem 27 obcí z okresů Vyškov a Hodonín.

 

Cykloturistika

cyklotrasa.gif Křenovice jsou díky dobré dopravní dostupnosti po železnici vhodným výchozím či konečným bodem pro cyklistické výlety v oblasti východně od Brna, ať už se jedná o tématické cyklotrasy po slavkovském bojišti nebo navazující trasy krajinou Ždánického lesa a Politaví.

 

Naučná stezka – Bitva tří císařů

znacka_ns.gif Veřejná naučná stezka, která přímo v terénu informuje turisty o evropském politickém a světovém vojenském významu této bitvy. Naučná stezka obsahuje 29 mapových panelů se situací bitvy, podobiznami velitelů, schematy hlavních bitevních operací a texty, které popisují situaci 2.12.1805. Panely jsou umístěny na vhodných pozorovacích stanovištích při stávajících komunikacích.

 

Naučná stezka - Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích

znacka_ns.gif Naučná stezka „Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích“ je věnována událostem spjatým s výkonem hrdelních trestů v období středověku a raného novověku (13.–18. století) v českých zemích.

 

Turistická trasa slavkovským bojištěm

turistika_1.jpg Turistická trasa po slavkovském bojišti byla vyznačena v roce 2010. Vede po polních cestách ze Slavkova přes Vážany nad Litavou a Křenovice, dále kolem hromadných hrobů nad Křenovicemi a kolem památníku nad Zbýšovem na Mohylu míru a odtud kolem kaple sv. Antonína Paduánského do Újezda u Brna.