Majetek ve správě obce

Fitness hřiště

Fitness hřiště Fitness hřiště slouží  k protažení těla nejenom křenovické mládeži  od 20. dubna 2015. Bylo vybudováno za finanční podpory nadace ČEZ.

 

Sportovní hala

Sportovní hala Sportovní hala v Křenovicích slouží veřejnosti od roku 2001. Splňuje podmínky pro provozování všech sálových sportů, ve druhém podlaží je tribuna pro 130 sedících diváků.

 

Společenský sál na Václavské ulici

Zrekonstruovaný sál . Společenský sál je kulturní zařízení obce, ve kterém se konají předvším plesy a taneční zábavy, dále různé besedy, koncerty, výstavy, soukromé oslavy či svatební hostiny. Sál má kapacitu 180 osob, je vybaven odpovídajícím počtem stolů a židlí. Původní budova z roku 1912 byla rekonstruována a rozšířena v letech 1968-1970, další rekonstrukce probíhá v současné době.

 

Sál obecní hospody

Obecní hospoda Sál obecní hospody je druhým sálem obce, který je využíván ke kulturně společenským akcím, má kapacitu cca 100 osob. Součástí sálu je  jeviště a prostory zázemí vybavené pro divadelní vystoupení. Část sálu je oddělená skládací přepážkou a slouží rovněž jako provozní místnost pohostinství.

 

Dům dětí

Rok 2020 Dům dětí je v Křenovicích v provozu od roku 1995. Užívá ho Zákládní škola Křenovice, Základní umělecká škola Slavkov, taneční soubory Křenováček a Křenovák, dětské zájmové kroužky a oddíly, místní hudebníci, probíhají zde rovněž cvičení pro veřejnost, např. aerobic či pilates. 

 

Dětská hřiště

Dětské hřiště Bří Mrázků Ve správě obce jsou v současnosti dvě veřejná dětská hřiště. Hlavní veřejné hřiště je umístěno na ulici Široká "za humnama". Kromě tohoto hřiště je maminkám s dětmi přístupné dětské hřiště v areálu mateřské školy na ul. Bratří Mrázků. Toto hřiště je oplocené a s časově omezeným přístupem.

 

Oranžové hřiště

DSCN0557 V dubnu 2009 bylo otevřeno multifunkční sportovní Oranžové hřiště, které slouží především pro žáky základní školy a křenovické občany. Realizace projektu přišla na 2,4 mil. Kč, přičemž na výstavbu hřiště přispěla Nadace ČEZ částkou 1 mil. Kč. Hřiště má umělý povrch, na kterém si lze zahrát kromě fotbalu i házenou, florbal, basketbal či tenis. 

 

Obřadní síň

V obřadní síni obecního úřadu probíhají především svatební obřady a vítání občánků. Prostory jsou využívány rovněž k veřejným zasedáním a k pasování malých čtenářů. Místnost je ozvučena hudební aparaturou a lze ji využít i jiným způsobem, například jako jednací místnost.

 

Správa hřbitova

Brána místního hřbitova Hřbitov v Křenovicích slouží jako veřejné pohřebiště především pro obce Křenovice a Hrušky. Mimo hlavní části s kopanými hroby lze využít také hrobová místa v "urnovém háji" a nově rovněž kolumbárium. Hlavní chodníky jsou lemovány lipovými alejemi, které vytvářejí příjemné a stinné prostředí a doplňují tak místo odpočinutí našich předků.