KOS Křenovice

KOS KOS Křenovice, z. s . (s původním názvem Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže při ZŠ Křenovice) je sdružení dětí, mládeže i dospělých, které se věnuje pravidelné i jednorázové všestranné činnosti členů i široké veřejnosti zaměřené především na realizaci různorodých volnočasových aktivit. 

A to například formou činnosti zájmových kroužků s různým zaměřením, pořádáním jednorázových akcí, kurzů, školení, provozováním kulturních, vzdělávacích, sportovních, zábavních akcí, výstav a organizací dalších aktivit směřujících k všestrannému využití volného času všech věkových kategorií. 

Aktuální informace o činnosti najdou zájemci na webových stránkách www.koskrenovice.cz.

Základní informace:
KOS Křenovice, z. s.
Palackého 423
683 52 Křenovice 

Tel. 544 223 131 - V. Bartáková 
E-mail: koskrenovice@seznam_cz
IČO: 67026478
Bankovní spojení: 253 072 387/0300

Předseda: Jitka Schovancová – tel. 602 763 683