Krizové řízení

Povodňový plán

Povodeň Povodňový plán je základní dokument ochrany obce před povodněmi. Slouží ke koordinaci činností v území obce v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí.

 

Krizový plán

Krizový plán Plán odezvy orgánů obce Křenovice na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.