Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s.

Základní údaje, Kontakt

Adresa a kontaktní informace

RC Domeček Křenovice, z.s.
Brněnská 23
683 52  Křenovice

IČ: 22664904

http://domecekkrenovice.cz

Korespondenční adresa

Brněnská 23
683 52  Křenovice

e-mail: domecek.krenovice@seznam_cz

Telefonní kontakt: 604 731 609 Lucie Řípová, 608 747 125 Petra MaňováZákladní údaje

Nezisková organizace byla založena v roce 2007. Funguje jako spolek, jehož  posláním  je vytvářet  prostor  pro  setkávání rodin  s dětmi a jejich společné aktivity.

Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. je členem Sítě mateřských center v ČR, která působí jako zastřešující organizace mateřských a rodinných center s celostátní působností.

V RC Domeček jsou vítáni všichni, kdo chtějí čerpat z nabídky jeho programů nebo mají chuť aktivně se zapojit do jeho činnosti.
Více informací včetně aktuálního programu najdete na našich webových stránkách 

www.domecekkrenovice.webnode.cz.

Těšíme se na vás!