Ostatní výběrová řízení obce

 aktuálně není vypsáno výběrové řízení

Registr smluv 

Směrnice obce týkající se zveřejňování smluv, objednávek a faktur na internetu na adrese http://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/

Celé znění směrnice zde