Odpadové hospodářství

Papírové krabičky na vybité baterie

ekobat Nový pomocník na třídění odpadu.

 

Předcházení vzniku odpadů

Minimalizace odpadů Všímejme si, že při nákupu výrobků nekupujeme jen samotné zboží – kupujeme i jeho obal, který záhy nepotřebujeme. 

 

Kontejner na textil

Kontejner na textil Na sběrném dvoře odpadů na Svárovské ulici je stále umístěn kontejner Diecézní charity Brno, do kterého máte možnost ukládat použitý textil . 

 

Kontejnery na bioodpad

Bioodpad Vzhledem k tomu, že se stále množí případy nesprávně uloženého odpadu v kontejnerech na bioodpad, zveřejňujeme následující informace.

 

Pytlový sběr plastů a papíru

Pytlový sběr První svoz pytlů s plasty a papírem proběhl v úterý 18. března 2014. 

 

Svoz komunálního odpadu

Popelnice Svoz komunálního odpadu od obyvatel zajišťuje pro obec Křenovice společnost RESPONO a.s., Vyškov. 

 

Sběrný dvůr odpadů Křenovice

kontejnery Obec Křenovice provozuje vlastní sběrný dvůr odpadů, ktrerý je po rekonstrukci v provozu od července 2012. Občané zde mohou ukládat běžně produkované odpady jako sklo, plasty, papír, objemný odpad, kovy, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad, elektrozařízení, zářivky, baterie aj.