Poplatky

Přehled základních poplatků vyměřovaných v obci Křenovice, jejich výše a způsob úhrady.

Poplatek za popelnice

money1 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019.

 

Poplatek za psy

money1 Poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

money1 Poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010. 

 

Platby poplatků převodem z účtu

money1 Můžete využít možnosti platit poplatky bankovním převodem na účet obce vedený u KB, a.s. Jednotné číslo účtu obce je  1625731/0100