Dokumenty obce

Nadřazené strategické dokumenty a studie

kruhový objezd V této sekci jsou přístupné nadřazené strategické dokumenty, rozvojové studie a územně plánovací podklady Jihomoravského kraje, které se přímo dotýkají rozvoje naší obce.

 

Územní plán

Územní plán - ikona Slouží ke sjednání široké a dlouhodobé shody na využívání katastrálního území obce. Územní plán obce Křenovice vstoupil v platnost v roce 2009. První změna územního plánu byla provedena v roce 2011 a reagovala zejména na nově vyhlášená záplavová území.

 

Strategický plán rozvoje obce

2020 Strategický plán rozvoje obce je dokument, který definuje základní vývojovou koncepci obce v oblastech jako je veřejná správa, životní prostředí, územní rozvoj, kultura, sport, vzdělávání, bezpečnost aj.

 

Rozpočet obce

money1 V naší obci je zvykem schvalovat rozpočet na daný rok až v jeho prvních měsících, což umožňuje plánovat příjmy podle skutečnosti bezprostředně předcházejícího roku. Do té doby obec hospodaří podle tzv. rozpočtového provizoria. V průběhu roku se rozpočet mění pomocí tzv. rozpočtových opatření. Konečné částky plánovaných a skutečných příjmů a výdajů jsou po uzavření účetnictví daného roku uvedeny v závěrečném účtu obce, který pro srovnání obsahuje i skutečné příjmy a výdaje předcházejícího roku.

 

Vyhlášky a nařízení

Documents Jsou obecně závazné právní předpisy obce, které v souladu s Ústavou ČR a zákonem o obcích mohou obce vydávat tak, aby regulovaly záležitosti místního významu.