Zajímavá místa v obci a okolí

Boží muka na Široké Křenovice se nepyšní hradem, zámkem, či jinou významnou turistickou zajímavostí. Přesto se zde najde řada míst, zejména těch spjatých s historií, která by něměla uniknout pozornosti návštěvníka.


Zobrazit místo Zajímavá místa v Křenovicíchna větší mapě

Kostel sv. Vavřince

Kostel v Křenovicích V matrice slavkovského děkanátu z počátku 19. století je zapsáno, že Křenovický kostel sv. Vavřince s věží je "prastarý, nicméně z dobrého materiálu postavený". Je vybavený sakristií, kůrem s pozitivem a třemi dřevěnými oltáři. Obraz na hlavním oltáři s výjevem Umučení sv. Vavřince, patrona kostela, nechala v roce 1802 údajně obnovit slavkovská měšťanka Rosálie Bartošková, avšak na obraze není žádný nápis, tudíž není známo, kdo jej maloval.

 

Smírčí kříž

Smírčí kříž Nedaleko hromadného hrobu vojáků slavkovské bitvy, na místě s nádhernou vyhlídkou směrem k severu stojí smírčí kříž. Nemá nic společného s Napoleonem, ale vedle kostela sv. Vavřince je to jeden z nejstarších svědků křenovické minulosti.

 

Socha M. I. Kutuzova

Kutuzov_perex U příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova byla v Křenovicích odhalena bronzová socha vrchního velitele spojeneckých rusko - rakouských vojsk, generála Michaila Illarionoviče Kutuzova. Slavnostního ceremoniálu se účastnil velvyslanec Ruska v České republice Alexej Fedotov. Podíl na vzniku memoriálu v Křenovicích mají i některé české firmy.

 

Krchůvek

Památník hrdinům bitvy slavkovské V blízkosti smírčího kříže na protější straně staré brněnské silnice se nachází další romantické místo s příjemnou vyhlídkou a současně místo vzpomínek a piety. V zeleném ostrůvku na návrší Zlatá hora naleznete hromadné hroby vojáků z Bitvy Tří císařů a křenovických obětí cholery. Toto pohřebiště je jedním z mnoha hromadných hrobů rozesetých po celém Slavkovském bojišti.

 

Boží muka na Široké

Boží muka na Široké S prvními zmínkami o Božích mukách se v naší zemi setkáváme ve 14. století, ikdyž ta nejstarší dochovaná pocházejí asi ze století 13. K rozšíření těchto drobných sakrálních staveb došlo z řady důvodů: na památku šťastných i nešťastných událostí, jako projev díku za odvrácené neštěstí, epidemii, za uzdravení, k uctění mrtvých, k usmíření sporu. Významnou roli měly Boží muka jako orientační ukazatel na rozcestí.

 

Dům č. 65

Tabule před domem č Seznam památek Slavkovského bojiště představuje výčet kulturních památek - pomníků, křížů, kapliček, hromadných hrobů, míst významných z hlediska velení a dalších nemovitých objektů spojených s bitvou tří císařů u Slavkova 2. prosince 1805. Bývalý Spáčilův statek, dnes domy č. p. 65 a 222 patří rovněž do tohoto seznamu. Velitel spojeneckých vojsk, ruský generál Michail Illarionovič Kutuzov zde přespal v noci před bitvou z 1. na 2. prosince 1805, což připomíná pamětní deska před domem.