Pečeť - symbol Křenovic

pe__e___origin__l_mal__.jpg Pečeť (latinsky sigillum) je prostředek vytištěný, vytlačený či jinak připevněný na dokumentu (nebo jiném předmětu), sloužící k ověření jeho pravosti. Při otevření dokumentu dochází k rozlomení či jinému mechanickému poškození pečeti, díky čemuž je poté jasně patrné, že již byl přečten.

Mezi nejvýznamější symboly obcí vždy náležely znak, pečeť a prapor. Ve svých počátcích sloužil znak, který se maloval zejména na štít, především k rozlišení a orientaci válečníka v boji. Rozlišení znaků se časem přeneslo i na panství a na města. Vesnice byly obvykle majetkem některého panství a nebylo obvyklé, aby měly vlastní znak.

Pečeť na rozdíl od znaku nebyla vázána na panství či město, ale jednoznačně charakterizuje svého majitele, ať už se jedná o fyzickou či "právnickou" osobu, což je právě případ pečeti obecní.

Pečeť měla pro obec značný význam, zejména pak ve středověku, kdy byla většina společnosti negramotná, a pečeť proto představovala nejdůležitější ověřovací prostředek vyjadřující souhlas vydavatele se zněním písemnosti vyšlé z obecní kanceláře a vzniklé z působnosti obecních orgánů.

V současnosti, v době, kdy již většina obcí, i těch nejmenších, požádala Parlament ČR o přidělení znaku obce, zůstává zastupitelstvo Křenovic konzervativní. Právě skutečnost, že historicky znaky povětšinou k vesnicím nenáležely, jak bylo uvedeno výše, vede naši obec k tomu, abychom za jediný a přitom velmi zajímavý symbol považovali nejstarší dochovaný exemplář pečeti Křenovic z r. 1737.

Neexistuje žádná zmínka o významné události související s tímto datem, ať už v obci, v regionu či monarchii. Většina obcí musela pořídit pečetidla až v r. 1749, kdy jimi musela pečetit rektifikační fakta. Proto lze datum 1737 uvedené na pečeti považovat za datum vzniku této křenovické pečeti.