Opatření k provozu Obecního úřadu Křenovice od 9. 11. 2020

Vykřičník

Opatření k provozu Obecního úřadu Křenovice

 V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 21. 10. 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření vydaným ve sbírce zákonů pod č. 426/2020,

 upravuji od 9. 11. 2020 chod obecního úřadu takto:

 Upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

 Zaměstnanci budou k dispozici na telefonních a e-mailových kontaktech uvedených na webových stránkách obce www.obec-krenovice.cz

 V neodkladných záležitostech je možné přijít na OÚ

každé pondělí od 08 do 13 hod. a

každou středu od 12 do 17 hod.  

 Při osobní návštěvě, je nutné dodržovat hygienická opatření a používání ochranných prostředků zejména:

  • do kanceláře OÚ vstupovat jednotlivě,
  • na chodbách stát nejméně 2 metry od ostatních občanů a
  • používat ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 V Křenovicích dne 4. 11. 2020

  

Zdeněk Žabenský

starosta obce