Bydlení pro seniory AKTUÁLNĚ

Již několik let má obec v plánu postavit na pozemcích pod obecním úřadem dům pro seniory.

V roce 2017 bylo rozhodnuto o tom, že se tento projekt začne připravovat. Pracovní skupinou byl sestaven dotazník pro zjištění zájmu o tento druh bydlení a na konci března roku 2018 byla vyhlášena architektonická soutěž.

Obec podala žádost o územní řízení v září 2019 a v březnu 2020 bylo stavebním úřadem ve Slavkově vydáno územní řízení o umístění stavby domu pro seniory. V květnu roku 2020 bude podána žádost o stavební povolení.

Dům pro seniory bude nově umístěn mezi obecní úřad a bistro na Školní ulici. Objekt bude samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený, ukončen plochou střechou, obdélníkového půdorysu 45 × 33 m. Uprostřed budovy se bude nacházet atrium o rozměrech 20 × 13 m; jedná se o odpočinkovou uzavřenou plochu přístupnou ze čtyř stran domu. Výška budovy do ulice Školní je naprojektována na 6,8 m; ostatní tři strany mají výšku 3,4 m. Objekt je naplánován jako bezbariérový s výtahem do prvního poschodí. Bude mít centrální vytápění a ohřev teplé vody. Součástí domu pro seniory bude i společenská místnost vybavená kuchyňkou s elektrickou troubou.

Stavba je zamýšlena pro dvacet bytových jednotek pro jednotlivce a pět bytových jednotek pro dvojice. Kapacita je tedy třicet ubytovaných osob. Byty budou vybaveny malou kuchyňskou linkou s elektrickými plotýnkami, odsavačem par a ledničkou. Před jednotlivými byty v přízemí jsou v plánu malé terasy pro odpočinek. Ploty okolo objektu jsou navrženy z keřů vysokých 60 cm, za nimi drátěný plot výšky 80 cm.

Zahrada za domem bude mít svažitý terén s mírným sklonem směrem k MŠ. Na zahradě budou umístěny lavičky pro odpočinek.

Dům není plánován s pečovatelskou službou, ale pro aktivní seniory. V přízemních prostorách budovy, se vstupem ze Školní ulice, bude ordinace pronajata praktickému lékaři pro dospělé, který nyní využívá společné prostory zdravotního střediska v budově úřadu. Dále zde budou prostory pro činnost charity (v současné době je to v jednání).

Zájemci o tento druh bydlení budou zapsáni do pořadníku, který povede Obecní úřad Křenovice. Zápis do pořadníku je možný nejdříve ve středu 30. září od 8 hod. Dotazníky budou k dispozici na Obecním úřadě v Křenovicích od 2. září 2020. Po zahájení provozu domu, ještě před sepsáním nájemní smlouvy, bude potřeba doložit od praktického lékaře zprávu o zdravotním stavu zájemce o bydlení.

Předpokládané zahájení provozu domu pro seniory je duben 2022.

Bližší informace (například o cenách za pronájem) budou postupně zveřejňovány v křenovickém zpravodaji nebo poskytovány na Obecním úřadě v Křenovicích.

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU V DOMĚ PRO SENIORY ZDE